سوابق تحصیلی خانم دکتر ظریف:

سرکار خانم مهناز ظریف فارغ التحصیل رشته علوم تجربی در مقطع دیپلم از دبیرستان هدف تهران در سال 1365 بوده‌اند. بعد از دبیرستان به ادامه تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی تهران تا مقطع دکتری در رشته دندان پزشکی پرداخته‌اند و سال 1371 فارغ التحصیل شده‌اند.

دکتر مهناز ظریف

سوابق کاری خانم دکتر ظریف:

  • مركز بهداشت شماره ١ « بهرآباد » مشهد از سال ١٣٧٢ تا سال ١٣٧٥ در قالب طرح خدمت
  •  درمانگاه « خيريه امام صادق » مشهد از سال ١٣٧٢ تا سال ١٣٩٤
  • درمانگاه  « خيريه امام هادي » مشهد از سال ١٣٧٣ تا سال ١٣٧٤
  •  مطب خصوصي در مشهد از سال ١٣٧٩ تا ١٣٨١
  • كلينيك دندانپزشكي « فردا » مشهد از سال ١٣٨٤ تا ١٣٨٥
  •  مطب خصوصي (مشترك با همكار) در مشهد از سال ١٣٨٥ تا حال حاضر.
دکتر مهناز ظریف